Saturday, November 19, 2011

Pendidikan Pemulihan

PENGENALAN PENDIDIKAN PEMULIHAN

- merupakan tindakan yang dijalankan untuk membantu murid-murid yang mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis, dan mengira.

Definisi:

Tansley(1967) : ‘ ..satu bentuk pengajaran yang mengutamakan langkah-langkah yang benar-benar teliti dan sistematik bagi membolehkan pengajaran pemulihan dijalankan dengan tersusun.’

Persatuan Pendidikan Pemulihan Kebangsaan (NARE) UK (1975):
‘..satu program pengajaran khas yang dirangka bagi memenuhi keprluan pendidikan bagi murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran dalam kalangan murid-murid di sekolah-sekolah biasa.’

Pusat Perkembangan Kurikulum, KPM (1984):
‘...langkah-langkah khusus yang dijalankan untuk membantu murid yang menghadapi masalah pembelajaran tertentu dalam kemahiran asas membaca, menulis dan mengira...hendaklah dipulihkan sebaik sahaja masalah tersebut dapat dikesan dan ditentukan.’

Bahagian Sekolah-sekolah, KPM(1986):
‘...satu usaha dalam pendidikan untuk mengatasi masalah pembelajaran murid-murid lemah di sekolah-sekolah rendah, khususnya ditumpukan kepada kemahiran asas membaca, menulis dan mengira, di bawah kelolaan guru-guru pemulihan yang telah menerima latihan khas dalam bidang ini’.

Konsep:

- satu usaha dalam pendidikian untuk mengatasi masalah pembelajaran murid-murid lemah di SR
- ditumpukan khusus kepada kemahiran asas membaca, menulis, dan mengira
- dikendalikan oleh guru-guru pemulihan khas yang telah menerima latihan khas dalam bidang ini

Rasional:

Dari sudut “Falsafah”:
- memenuhi keperluan setiap murid yang ketinggalan kerana tidak dapat belajar
sepenuhnya dalam kelas biasa
- selaras dengan konsep “Pendidikan Untuk Semua”.

Dari sudut “Teori”
- Pendekatan pengajaran seperti “Prescriptive-Diagnostic Teaching”, “Precision Teaching”, dan Clinical Teaching” telah terbukti berjaya - asas pelaksanaan program ini

Dari sudut “Pencegahan”
- Masalah yang dialami oleh setiap murid akan bertambah dan semakin menyulitkan jika tidak ditangani dengan segera

Objektif Program Pemulihan Khas

membantu murid-murid mengatasi masalah dalam penguasaan kemahiran-kemahiran asas dengan pendekatan, kaedah, bahan-bahan pengajaran alternatif selaras dengan keupayaan dan potensi serta minat mereka;

memberi khidmat layanan dan perhatian individu dari segi pembelajaran mengikut kadar perkembangan intelek kanak-kanak yang berbeza di antara satu dengan yang lain;

memperkembangkan potensi murid-murid semaksimum mungkin;

meneruskan proses pembelajaran murid-murid dalam sistem persekolahan biasa;

membantu memupuk dan memperkembangkan konsep kendiri dan sikap positif terhadap pelajaran;

membantu menyelesaikan masalah sikap dan tingkah laku yang negatif, yang boleh menjejaskan pelajaran;

menyuburkan emosi, mental, sosial, dan intelek terutama bagi murid-murid yang datang daripada keluarga yang bermasalah; dan

memberi peluang atau keseronokan kepada murid-murid untuk belajar dan merasa gembira di atas kejayaan dan kemajuan yang dicapai.
JENIS-JENIS PROGRAM

2.1 Pemulihan Dalam Kelas
Pemulihan KBSR
- dalam kelas biasa
- bantu murid lemah menguasai kemahiran yang telah dipelajari

KIA2M
- oleh BPK
- bantu murid th 1 menguasai kemahiran asas 2M (membaca dan menulis)
- dikehendaki menduduki Ujian Pelepasan sebelum di’bebas’kan
- gagal Ujian Pelepasan 3 – masuk ke kelas Pemulihan Khas pd th berikutnya

PROTIM
- Program Pemulihan 3M
- Membantu murid th 6 menguasai 3M
- Dilaksana selepas menduduki UPSR

2.2 Pemulihan Khas
Sistem Penarikan Keluar (withdrawal System)

- murid yang dikenalpasti
- ke kelas pemulihan pd waktu tertentu utk BM dan Matematik
- dihantar balik ke kas setelah menguasi kemahiran asas yang ditentukan

Kelas Khas

- murid yang dikenalpasti dimasukkan ke dalam kelas secara sepenuh masa
- dihantar balik ke kelas biasa setelah menguasai tahap preatasi yang ditentukan dalam kemahiran asas 3M
. MURID PEMULIHAN KHAS

Kanak-kanak belajar pada kadar yang berbeza dan mengikut beberapa
kajian mereka hanya belajar bila telah ‘bersedia’

Perkembangan Murid Pemulihan dipengaruhi oleh:
o Rencatan akal ringan
o Kurang peluang
o Budaya / ekonomi tersekat
o Gangguan emosi
o Kurang upaya sensori
o Bermasalah dalam pembelajaran secara khusus
o Ganjaran intrinsik

· Perlukan masa tambahan untuk menyelesaikan sesuatu tugasan (task)
· Kanak-kanak perlu ditawarkan dengan insentif yang sesuai – boleh ditangguhkan supaya kanak-kanak belajar bersabar
· Pemakanan yang betul – sarapan yang berkualiti dan tepat pada masanya
Tidur yang mencukupi – boleh menambahbaik prestasi mereka
· Guru/ibu bapa perlu mencari bahan atau apa-apa sumber yang boleh memudahkan, menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan relevan.

CIRI-CIRI PELAJAR YANG MEMERLUKAN PEMULIHAN (SLOW LEARNERS)
Secara umumnya kanak-kanak ini dapat dikenal pasti melalui beberapa ciri yang dipamerkan, ini bergantung juga kepada peringkat umur dan aras kesukaran yang digunakan di sekolah.
· Kurang matang dalam hubungan dengan orang lain dan di sekolah
· Tidak dapat menyiapkan tugasan yang kompleks dan sangat lambat bekerja
· Hilang kawalan masa, tidak boleh memindahkan apa yang telah dipelajari dalam situasi baru
· Sukar menguasai kemahiran yang bersifat akademik, seperti membaca jadual waktu atau dalam menguasai peraturan mengeja
· Tidak dapat merancang objektif jangka panjang. Mereka lebih suka merancang untuk keperluan semasa.
· Bermasalah dalam pengurusan masa kerana bermasalah dalam memberi tumpuan
· Lemah daya ingatan – Pengamatan, kemahiran asas dan pertuturan
· Kurang yakin diri, kurang tekun, kurang pengalaman
· Perbendaharan kata terbatas, tidak kreatif,
· Kesukaran mengawal emosi, menerima konsep mendiskriminasi dan memahami perkaitan
· Kesihatan sering terganggu, ponteng sekolah, bermasalah tingkah laku
· Bersikap egosentrik
Slow learners differ from reluctant learners. A slow learner initially wants to learn, but has a problem with the process.
A reluctant learner is not motivated and can also be passive aggressive, creating more problems for teachers and parents through non-cooperation. Reluctant learners seldom have learning disabilities.
. GURU PEMULIHAN KHAS

Ciri-ciri guru Pemulihan Khas:
Chua & Koh (1992) memetik syor Haigh(1977):

- punyai peribadi yang stabil dan mantap
- luas bacaan
- cerdas
- tidak takut disisihkan
- sentiasa ingin belajar
- cekap dalam pengajaran dan pentaksiran

Peranan Guru Pemulihan Khas

Peranan Penilaian (Assessment Role)
· Menyedia dan menjalankan ujian saringan untuk mengenal pasti murid-murid yang menghadapi masalah penguasaan kemahiran asas 3M.
· Menjalankan ujian diagnostik untuk mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh murid secara khusus.
· Menjalankan penilaian berterusan dan merekod dengan rapi dan sistematik.

Peranan Preskriptif (Prescriptive Role)
· Merancang, menyedia dan melaksanakan program secara individu bagi murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran yang tertentu.
· Mengadakan bengkel atau demonstrasi pengajaran pemulihan sekiranya diperlukan.

Peranan Pengajaran (Therapeutic Role)
· Mengajar dengan menggunakan berbagai pendekatan dan kaedah serta penggunaan bahan dan aktiviti yang berfungsi agar objektif-objektif pembelajaran khusus dapat dicapai.
· Menilai dan merekod prestasi murid dari semasa ke semasa.
· Mengajar bersama-sama dengan guru kelas secara ‘team-teaching’ atau ‘khidmat damping sekiranya perlu.

Peranan Khidmat Bantu (Supportive Role)
· Membantu guru-guru merancang dan mengubah suai aktiviti-aktiviti dan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran.
· Membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada guru-guru mengenai teknik-teknik mengajar kanak-kanak yang menghadapi m,asalah pembelajaran.

Peranan Perhubungan (Liaison Role)
Berhubung dengan:
· Pentadbir sekolah –Guru Besar dan Penolong Kanan
· Guru-Guru lain – guru kelas dan guru subjek
· Ibu bapa dan waris
· Masyarakat
· Khidmat sokongan – pegawai perubatan, kaunselor dan agensi luar.

Peranan Kaunseling (Counseling Role)
· Memupuk hubungan mesra (rapport) dengan murid dalam suasana yang bebas dari ancaman
· Menolong mengubah tingkah laku murid ke arah yang positif.
Peranan Advokasi (Advocative Role)
· Wujudkan jaringan hubungan sesama guru pemulihan khas sama ada di peringkat PKG, daerah malah sehingga ke peringkat negeri.
· Dedahkan apa yang dibuat kepada rakan sejawat, pentadbir sekolah dan juga para waris melalui program ‘reach out’ atau ‘outreach’.Bidang Tugas Guru Pemulihan
Ditentukan oleh Surat-surat Pekeliling KPM

Senarai Tugas
Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus
- murid-murid yang dikenalpasti dari th 1 – 6
- keutamaan kpd th 1,2 dan 3

o Membantu guru-guru asas dalam:
- mengenal pasti untuk pemulihan khas
- merancang, menyediakan aktiviti dan bahan pemulihan
- mengatur jadual waktu pemulihan
- mengajar bersama sekiranya perlu

o berjumpa dan berbincang dengan guru asas/ibu bapa/ doktor/ pegawai kebajikan atau pihak lain berkaitan hal-hal:
- mendapat maklumat lanjut murid – kelakuan, tabiat, kesihatan
- latar belakang

o melaksanakan penilaian berterusan untuk progres murid di kelas pemulihan dan merekodkan butiran berikut:
- kemajuan murid
- latar belakang murid
- laporan kesihatan
- hasil temu bual
- rujukan

No comments:

Post a Comment