Friday, November 11, 2011

Ulasan

Analyze the educational, social, and developments patterns of the child with special needs.

Sesungguhnya anak merupakan kurniaan Ilahi yang tidak ternilai. Justeru itu itu kita perlulah mencoraknya untuk masa depan yang cemerlang. Jika didapati kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran, pendidikan yang perlu kita berikan mestilah bersesuaian. Walaupun bermasalah janganlah kita membezakan mereka. Oleh itu setiap pengajaran dan pembelajaran yang akan diberikan perlu dirancang dengan baik agar dapat memberi kesan yang optimum pada pelajar. Selain di rumah, kanak-kanak ini akan belajar berinteraksi dengan orang lain di sekolah. Sebagai contoh, dengan kawan-kawan dan guru. Pendidikan dan sosial seorang kanak-kanak banyak diperolehi di sekolah. Oleh itu, guru bukan sahaja bersedia untuk sesi pengajaran dan pembelajaran sahaja tetapi bersedia untuk melatih kanak-kanak ini bergaul dengan kawan-kawan dan melakukan aktiviti secara berkumpulan. Walau bagaimanapun didapati artikel ini menerangkan bahawa seorang guru perlu berkorban untuk lebih memahami dan mengetahui latar belakang kanak-kanak ini dan sikapnya demi untuk membantu diri mereka dan memahami kelebihan dan kekurangan seseorang individu itu.Janganlah kita tidak dapat menerima sesuatu yang kita rasa menyusahkan.

(more info)

No comments:

Post a Comment