Friday, November 11, 2011

Ulasan

Explore the impact of disabilities on the children, their families, on their future.

Sememangnya anak-anak yang mengalami mengalami masalah pembelajaran bukanlah satu perkara yang kita kehendaki. justeru itu kita sebagai ibu bapa perlu berhadapan dengan situasi-sitruasi yang mencabar dan tidak dijangka dengan tabah dan sabar bagi mengatasi permasalahan ini. Permasalahan ini boleh membawa kesan terhadap hubungan suami isteri, interaksi keluarga dan hubungan antara saudara di dalam keluarga serta masyarakat. Oleh itu bagi menjaga hubungan kekeluargaan ini adalah perlu untuk memahami situasi yang dihadapi. Perkara yang penting untuk mengenali masalah, meminta khidmat nasihat, mengenal pasti punca dan cara untuk mengatasinya serta bekerjasama dengan pihak sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang sewajarnya untuk membantu kanak-kanak tersebut. Adalah menjadi satu perkara biasa untuk mengalami perasaan berbelah bagi terhadap anak yang bermasalah ini, kadang-kadang rasa bersemangat, sabar dan penuh kasih saying tetapi ada ketika merasakan kecewa dan tidak bersemangat. Sesungguhnya keluarga yang saling menyokong antara satu sama lain amat membantu setiap ahli dalam keluarga itu untuk membina keyakinan diri dan tidak berasa rendah diri.

(more info)

No comments:

Post a Comment