Friday, November 11, 2011

Ulasan

Design appropriate intervention programmes to remediate children’s mathematical errors.

Bagi membentuk kanak-kanak bermasalah pembelajaran ini, maka sesuatu perlu dilakukan untuk menghasilkan sesuatu rancangan atau program yang terbaik untuk mengatasi permasalahan yang timbul. Dalam menjalankan program yang berkesan, didapati pakar-pakar telah mengambil kira beberapa kriteria iaitu risiko dan faktor-faktor keselamatan, menjalankan pemerhatian yang sistematik atas kanak-kanak secara individu, mengakses status perkembangan, mereka peluang pembelajaran yang pelbagai, merancang dan membantu serta menyediakan intervensi berdasarkan data penaksiran. Program sebegini adalah bersesuaian dengan perkembangan, linguistik dan bukti-bukti saintifik. Sesungguhnya apa yang diusahakan perlu mendapat sokongan yang padu dari segenap lapisan masyarakat.

(more info)

No comments:

Post a Comment